Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Esineiden.net Oy (Y-tunnus: 2865567-4)
Osoite: Rihkamatori 2, 06100 Porvoo
Sähköposti: info@eseineiden.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Tanu Tauru
Osoite: Rihkamatori 2, 06100 Porvoo
Sähköposti: info@esineiden.fi

3. Rekisterin nimi
Esineiden.net Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn, laskutukseen ja asiakkuuden
hoitoon sekä asiakassuhteeseen liittyvään tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yksilöivät tiedot (nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite)
Rekisteröityneillä asiakkailla käyttäjätunnus ja salasana
Tuotteita ostaneilta ostoon liittyvät tiedot ostetuista tuotteista sekä tilauskohtaiset laskutus /
toimitusosoitetiedot.
Asiakkaan itse antamat personoivat tiedot sekä asiakkaan ostohistorian mukaan kerätyt tiedot
Verkkosivustomme käytöstä kerättävä tieto asiakkaan käyttäytymisestä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessä, tilauksen yhteydessä ja/tai
asiakkaan ollessa yhteydessä asiakaspalveluumme joko puhelimitse tai sähköpostitse. Lisäksi
asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään automaattisesti asiakkaan käyttäessä verkkosivujamme.
Tietoja päivitetään julkisista osoitelähteistä, kuten postin osoiterekisteristä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten
selvittämisessä. Tietoja voidaan siirtää Esineiden.net:in lukuun toimivien palvelua ylläpitävien tai
kehittävien kolmansien osapuolien järjestelmiin.

8. Tietojen siirto EU/ETA –alueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU / ETA maiden ulkopuolelle, ellei se ole Esineiden.net:in tai yhteistyökumpanin
palvelun teknisen toteutuksen vuoksi tarpeellista. Tällöin Esineiden.net huolehtii riittävästi
tietosuojan tasosta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, jonka käyttämiseen vaaditaan henkilökohtaiset
käyttäjätunnukset. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
Rekisterin tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Järjestelmään tarvittavat
käyttäjätunnukset myönnetään vain rekisterin pitäjän työntekijöille.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä
kopio. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakas voi omien tietojen osalta pyytää korjausta asiakaspalvelustamme (info@esineiden.fi tai +358
406 625 375) tai olemalla yhteydessä rekisterin ylläpitäjään.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan. Kiellot / suostumukset
voi osoittaa suoraan asiakaspalveluumme (info@esineiden.fi tai +358 406 625 375).

Mahdolliset muutokset tähän selosteeseen päivitetään tälle sivulle. Muutoksista ei tiedoteta
erikseen.